Đức Cơ

Đức Cơ - Địa điểm ăn uống, ẩm thực, ăn gì ở đâu tại Đức Cơ, nhà hàng, cafe | Ăn uống | diadiemgialai.vn

Đức Cơ - Địa điểm Gia Lai | Huyện Đức Cơ được thành lập theo Quyết định 315-HĐBT ngày 15 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng, trên cơ sở tách 4 xã: Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Kla, Ia Dom thuộc huyện Chư Păh và 4 xã: Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Lang, Ia Kriêng thuộc huyện Chư Prông

ĐIỂM ĐẾN HÀNG ĐẦU

Khám phá ngay các địa điểm, hoạt động du lịch và ăn uống cho hành trình du lịch của bạn