Baron Bar
Baron Bar
Baron Bar
Baron Bar

Baron Bar Xác nhận

Average Reviews

Thông tin chi tiết

Có thể nói là đây quán bar đầu tiên và duy nhất ở Pleiku. Mới mở chắc chưa được 1 tháng. Bar này cho mình cảm giác đời sống rất phương Tây.


Địa chỉ 34 Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai

Hình ảnh

Open 24/7

Related Listings

Statistic

207 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share