Soho Coffee - Nguyễn Đình Chiểu
Soho Coffee - Nguyễn Đình Chiểu
Soho Coffee - Nguyễn Đình Chiểu
Soho Coffee - Nguyễn Đình Chiểu

Soho Coffee – Nguyễn Đình Chiểu Xác nhận

Average Reviews

Thông tin chi tiết

Cà phê sữa đá ngon

Địa chỉ 25 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Pleiku, Gia Lai

Hình ảnh

Open 24/7

Related Listings

Statistic

140 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share