Bánh Mì Pleiku
Bánh Mì Pleiku
Bánh Mì Pleiku
Bánh Mì Pleiku
Bánh Mì Pleiku

Bánh Mì Pleiku Xác nhận

Bánh mì Pleiku sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm của 1 ổ bánh mì ngon thật sự

Average Reviews

Thông tin chi tiết

Bánh mì Pleiku sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm của 1 ổ bánh mì ngon thật sự, chất lượng thật sự. Hãy đến và trải nghiệm sản phẩm tại 01 Trần Khánh Dư, hotline giao hàng: 0901951111-0326135315. 𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝒎𝒊̀ 𝑷𝒍𝒆𝒊𝒌𝒖 𝒄𝒐́ 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒃𝒂́𝒏𝒉: – 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀ “𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔”: 𝑣𝑢̛̀𝑎 15𝑘, 𝑙𝑜̛́𝑛 20𝑘. – 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀ “ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑦”: 𝑣𝑢̛̀𝑎 17𝑘, 𝑙𝑜̛́𝑛 22𝑘. – 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀ “𝑜̂́𝑝 𝑙𝑎”: 𝑣𝑢̛̀𝑎 15𝑘, 𝑙𝑜̛́𝑛 20𝑘. – 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀ “𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜”: 𝑣𝑢̛̀𝑎 15𝑘, 𝑙𝑜̛́𝑛 20𝑘. – 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀ “𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔”: 𝑣𝑢̛̀𝑎 15𝑘, 𝑙𝑜̛́𝑛 20𝑘. – 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀ “𝑥𝑖́𝑢 𝑚𝑎̣𝑖”: 𝑣𝑢̛̀𝑎 15𝑘, 𝑙𝑜̛́𝑛 20𝑘. – 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀ “𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑟𝑖𝑚”: 𝑣𝑢̛̀𝑎 15𝑘, 𝑙𝑜̛́𝑛 20𝑘. – 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀ “𝑐ℎ𝑎̉ 𝑔𝑎̀”: 𝑣𝑢̛̀𝑎 15𝑘, 𝑙𝑜̛́𝑛 20𝑘. – 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀ “𝑐ℎ𝑎̉ 𝑐𝑎́ 𝑡ℎ𝑎́𝑐 𝑙𝑎́𝑐”: 𝑣𝑢̛̀𝑎 17𝑘, 𝑙𝑜̛́𝑛 22𝑘. ** 🥖 ** ĐẶC BIỆT: 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀ 𝐏𝐋𝐄𝐈𝐊𝐔 “CỰC NGON”: 𝟐𝟓𝒌. 📣 📣 📣 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐡𝐚̣𝐭 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠(𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮): 🥛 𝐻𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛. 🥛 Đ𝑖𝑒̂̀𝑢. 🥛 𝑀𝑒̀ đ𝑒𝑛. 🥛 𝑂́𝑐 𝑐ℎ𝑜́. 🥛 Đ𝑎̣̂𝑢 𝑝ℎ𝑜̣̂𝑛𝑔. 🥛 𝐺𝑎̣𝑜 𝑙𝑢̛́𝑡 ..𝑣..𝑣.. 𝑪𝒐́ 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂̉ 𝒕𝒓𝒂̆𝒎 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒏𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒂 𝒉𝒐̂̀ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒏𝒉𝒂 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊. 💲 𝑻𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂́ 16𝒌. 🥛 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 đ𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒐́ 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑵𝒉𝒂 đ𝒂𝒎 𝒉𝒂̣𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒂: 11𝒌.

Hình ảnh

Open 24/7

Related Listings

Statistic

949 Views
1 Rating
0 Favorite
0 Share