Bánh Tráng Thịt Heo 77 Đồng Tiến
Bánh Tráng Thịt Heo 77 Đồng Tiến
Bánh Tráng Thịt Heo 77 Đồng Tiến
Bánh Tráng Thịt Heo 77 Đồng Tiến
Bánh Tráng Thịt Heo 77 Đồng Tiến
Bánh Tráng Thịt Heo 77 Đồng Tiến
Bánh Tráng Thịt Heo 77 Đồng Tiến
Bánh Tráng Thịt Heo 77 Đồng Tiến
Bánh Tráng Thịt Heo 77 Đồng Tiến
Bánh Tráng Thịt Heo 77 Đồng Tiến

Bánh Tráng Thịt Heo 77 Đồng Tiến Xác nhận

Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo & Bò Nhúng Ớt

Average Reviews

Thông tin chi tiết

Rất nhiều khách phương xa được bạn bè giới thiệu đã trở thành khách “ruột” của “𝗕𝗮́𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶̣𝘁 𝗵𝗲𝗼 – 𝗕𝗮́𝗻𝗵 𝗰𝗮𝗻𝗵 𝗰𝘂𝗮 𝟳𝟳 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗲̂́𝗻”, lần nào ra Gia Lai cũng phải ghé 77 Đồng Tiến để thưởng thức, khen ngon nức nở 😍 Thật sự là hạnh phúc lớn của quán bt4 bt3 bt2 bt1

Hỗ trợ đăng điạ điểm:

Hình ảnh

Quảng Cáo

Open 24/7

Related Listings

Statistic

463 Views
1 Rating
0 Favorite
0 Share