Kim Lee – Kitchen & Milk Tea (Ăn vặt & trà sữa)

Kim Lee – Kitchen & Milk Tea (Ăn vặt & trà sữa) Xác nhận

Thiên đường ăn uống!

Average Reviews

Thông tin chi tiết

Trong hình ảnh có thể có: món ăn Trong hình ảnh có thể có: món ăn Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Hình ảnh

Open 24/7

Related Listings

Statistic

335 Views
1 Rating
0 Favorite
0 Share