Ốc Ty 63 Nguyễn Thái Học
Ốc Ty 63 Nguyễn Thái Học
Ốc Ty 63 Nguyễn Thái Học

Ốc Ty 63 Nguyễn Thái Học Xác nhận

Average Reviews

Thông tin chi tiết

Quán nhậu mới mở

Không gian cũng khá ổn, không rộng lắm


Địa chỉ :  63 Nguyễn Thái Học, P. Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Hình ảnh

Open 24/7

Related Listings

Statistic

66 Views
0 Rating
0 Favorite
Share