Quán Thuận Châu - Gà Tiềm Thuốc Bắc - Hùng Vương
Quán Thuận Châu - Gà Tiềm Thuốc Bắc - Hùng Vương
Quán Thuận Châu - Gà Tiềm Thuốc Bắc - Hùng Vương
Quán Thuận Châu - Gà Tiềm Thuốc Bắc - Hùng Vương

Quán Thuận Châu – Gà Tiềm Thuốc Bắc – Hùng Vương Xác nhận

Average Reviews

Thông tin chi tiết

Món gà tiềm thuốc bắc ngon & bổ dưỡng


Mình rất thích món gà tiềm thuốc bắc của quán, vị ăn rất đậm đà.


Quán mở 20 năm nên nhìn hơi cũ nhưng đồ ăn rất ngon.


Địa Chỉ 165/15 Hùng Vương, Tp. Pleiku, Gia Lai

Hình ảnh

Open 24/7

Related Listings

Statistic

844 Views
0 Rating
0 Favorite
Share